Salmer for å styrke kjærligheten og ekteskapslivet

salmer for å styrke kjærlighet og ekteskap

I løpet av årsskiftet er det få mennesker som fokuserer på andre forespørsler enn kjærlighet. Enten på jakt etter den ideelle partneren eller i mer harmoniske forhold mellom venner og familie, er kjærlighet alltid til stede, og den Salmer kan hjelpe deg med å bringe det nærmere i 2019.

SALMER FOR KJÆRLIGHETGenerelt fungerer Davids salmer som en annonse om Guds kjærlighet. Selv om de blir kategorisert som salmer om klagesang, tro, liturgi og andre, berømmer alt barmhjertighet og guddommelig visdom, som aldri tvinger oss.

Faktisk er Guds kjærlighet til sine barn enorm, og denne kjærligheten må deles og utøves mellom oss. Her er noen salmer som kan hjelpe deg med å få kontakt med guddommelig kjærlighet og følgelig tiltrekke den rene følelsen til livet ditt.
Klikk her: Salme 1: Oppdag velsignelsene for den som adlyder Gud


PSALM 111: KJÆRLIGHETSSALMENEnten det er å finne stor kjærlighet eller til og med øke tilliten din til guddommelig evne, er Salme 111 din største allierte, og din tro vil flytte fjell for å oppnå det du ønsker.

På ros og tilbedelse lærer den følgende salmen oss en viktig leksjon om lojalitet og verdien av ordet. For å styrke disse verdiene i deg, les disse sangene om morgenen og praktiser din tro hver dag.

Pris Herren. Jeg vil takke Herren av hele mitt hjerte, i de rettferdiges råd og i menigheten.Stor er Herrens gjerninger, og å bli studert av alle som gleder seg over dem.

Det er herlighet og majestet i hans arbeid; og hans rettferdighet varer evig. Han gjorde sine underverk minneverdig; Herren er medfølende og barmhjertig. Gi mat til de som frykter ham; han husker alltid sin pakt.Han viste sitt folk kraften i deres gjerninger, og ga dem arven til nasjonene. Hans henders gjerninger er sannhet og rettferdighet; trofast er alle hans forskrifter. Signerte er for alltid og alltid; de gjøres i sannhet og rettferdighet.Han har sendt forløsning til sitt folk; han har ordnet sin pakt for alltid; hellig og fantastisk er navnet hans.

Frykten for Herren er begynnelsen på visdom; alle som gjør hans bud, har god forståelse; hans ros varer evig.


Klikk her: Salme 15: Salmenes lovsang


SALME 31: Å STYRKE KJÆRLIGHETEN

Salme 31 er også en av de mest kjente sangene av de som leter etter kjærlighet - spesielt kjærligheten som kommer fra hjertet selv. Blant salmene er dette også rettet mot mennesker som ønsker å bli kvitt misunnelse, det store øye og folk som er intriger mot deg.

Du kan stole på denne salmen for å forbedre et følelsesmessig forhold og ytelsen din i tider med intimitet. Ved å forstå budskapet som blir formidlet, åpner du tankene dine for å unngå uenighet og fysiske og mentale konflikter. Bare stol på guddommelig kjærlighet og intelligens!

I deg, Herre, tar jeg tilflukt; la meg aldri skamme meg; Befri meg i din rettferdighet!

Bøy øret ditt til meg, red meg raskt! Vær for meg en tilfluktsstein, et forsvarshus for å redde meg! For du er min klippe og min festning; Derfor skal du lede meg og lede meg av hensyn til ditt navn. Fjern meg fra snaren jeg var bevæpnet, for du er mitt tilfluktssted.

I dine hender berømmer jeg min ånd; du har forløst meg, Herre, sannhetens Gud. Du hater dem som betrakter forfengelige avguder; men jeg stoler på Herren.

Jeg vil glede meg og glede meg over din barmhjertighet, for du har sett min trengsel. Du har kjent mine problemer, og ikke gitt meg i fiendens hender; Du har satt føttene mine på et romslig sted.Vær barmhjertig med meg, Herre, for jeg er i nød; mine øyne, min sjel og min kropp er fortært av sorg; for mitt liv er brukt med sorg og mine år med sukk; min styrke svikter for min misgjerning, og mine bein er fortæret.

For alle mine motstandere har jeg blitt til vanære, ja, jeg er mye for mine naboer og forferdet for mine bekjente; De som ser meg på gaten, løper fra meg.

Jeg er glemt som en død mann som ikke har noe minne; Jeg er som en ødelagt pott. For jeg har hørt baktalelse fra mange, redsel fra alle kanter; mens de planla mot meg, planla de å ta livet mitt. Men jeg stoler på deg, Herre; og jeg sier: Du er min Gud.

Mine dager er i dine hender; Red meg fra mine fienders hånd og de som forfølger meg. La ditt ansikt skinne over din tjener; redd meg for din godhet.

La meg ikke skamme meg, Herre, for jeg påkaller deg; la de ugudelige skamme seg, og vær stille i graven, la leppene bedra som taler falske mot de rettferdige, med hovmod og forakt.

Åh! hvor stor er din godhet som du har holdt for dem som frykter deg, som du har beredt for dem som tar tilflukt for menneskenes barn.

I skjulet for din tilstedeværelse skjuler du dem for intriger fra mennesker; de skjulte i en paviljong. Velsignet være Jehova, for han har vist meg sin godhet i en beleiret by.

Jeg sa med forbauselse: Jeg er avskåret fra dine øyne; likevel hørte du mine bønner da jeg ropte til deg.

22. januar bursdags personlighet

Elsk Herren, alle dere som er hans hellige; Herren holder de troende og gir rikelig tilbake til de stolte. Vær sterk, og la ditt hjerte være sterkt, alle dere som håper på Herren.


PSALM 127: EKTESKAPSSALMENSalme 127 er kjent som ekteskapens salme og brukes mye til å styrke allianser, fornye ekteskapsløft, og også for å bli kvitt svik og forrædere. Her refererer Guds ord til barna, ekteskapet og hjemmet til de som tror på ham.

Noen mennesker bruker også Salme 127 med den hensikt å tiltrekke seg en kjærlighet med store dyder som intelligens, følgesvenn og ærlighet.

Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider de forgjeves som bygger det; Hvis Herren ikke holder byen, blir vaktmesteren forgjeves.

Det vil være ubrukelig å stå opp om morgenen, hvile sent, spise smertebrød, for slik gir han sin elskede søvn.

Se, barna er en arv fra Herren, og livmorens frukt er hans belønning. Som pilene i en mektiges hånd, er det også ungdommens barn.

Velsignet er mannen som fyller hans kogger med dem; de skal ikke skamme seg, men snakke med fiendene sine ved døren.